Regulamin

Szanowny Rodzicu/Opiekunie, przed wejściem na salę zabaw prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszej placówce.

 1. Sala Zabaw Fabryka Uśmiechu znajduje się w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 241 i czynna jest codziennie w godzinach 10-20.
 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat.
 3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 5. Koszt zabawy określony jest w Cenniku.
 6. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z Dzieckiem do Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów biletu lub karnetu.
 8. W Sali Zabaw Dzieci przebywają, bez względu na porę roku, wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub papciach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty.
 9.  W Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny i nie krępujący ruchów Dziecka.
 10. Przed wejściem do Sali Zabaw, Dzieci oraz Rodzice/Opiekunowie powinni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki itp.).
 11. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 12. Dzieci do lat 3 mogą bawić się tylko w części przeznaczonej dla „maluszka”, a poza nią wyłącznie na odpowiedzialność Rodziców/Opiekunów.
 13. Zabrania się:
  • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające
  • nieprawidłowego zjeżdżania (np. głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni
  • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni
  • popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw
  • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia
  • skakania do basenu z piłeczkami
  • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami
  • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających
 14. Wprowadza się odpłatność za zgubienie karty wejściowej – 30 zł.
 15. W przypadku doznania, podczas korzystania z Sali Zabaw, urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 16. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pod ich opieką.
 17. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
 18. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 19. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

Życzymy Państwu dobrej i przyjemnej zabawy w Fabryce Uśmiechu – Rodzinnym Centrum Rozrywki.

Zapraszamy.

 

Regulamin imprez urodzinowych

 

 • Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w sali zabaw
 • Rezerwacja wstępna terminu imprezy urodzinowej może być dokonana osobiście lub telefonicznie
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100zł gotówką w recepcji.
  Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego (Rodzic lub Opiekun DZIECKA) na konkretny termin i godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny . w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej zadatek przepada . w sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę – zaliczka nie przepada.
 • Rezerwacja terminu imprezy – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 7 dni kalendarzowych od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez Organizatora .
 • Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 3 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się Gości), minimalna ilość osób- 8.
 • Zamawiający (Rodzic lub Opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o ostatecznej liczbie gości na 1 dzień wcześniej przed planowaną imprezą.
 • W przypadku mniejszej liczby dzieci Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 8 uczestników, w sytuacji, gdy w przyjęciu urodzinowym uczestniczy większa ilość dzieci – oplata pobierana będzie za rzeczywistą liczbę Małych Gości zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek urodzinowy może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 • Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnego jedzenia i picia w tym szampana typu Piccolo – wyjątek stanowi tort urodzinowy  Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za
  zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji Fabryki Uśmiechu.
 • Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy urodzinowej odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie/Rodzice.
 • Poczęstunek dla Rodziców/Opiekunów (kawa, herbata itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie Sali zabaw kawiarni
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprez Urodzinowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu sali zabaw „Fabryka Uśmiechu”